jump to navigation

Diktator skryter av imaginære priser 02.10.10

Posted by diktatornytt in Yahya Jammeh.
Tags: , , ,
1 comment so far

Yahya Jammeh motter en æresbachelorgrad fra et tysk forleggerlaug.

Gambias president og en av Diktatornytts favorittdiktatorer Yahya Jammeh skryter jevnlig av de mange prisene, utmerkelsene og lovordene han mottar fra statslederkolleger rundt omkring i verden. Nylig ble det lagt ut en melding på Jammehs offisielle hjemmeside, der det ble informert om at presidenten hadde mottatt fire nye priser.

To av utmerkelsene kom ifølge diktatorens hjemmeside fra USAs president Barrack Obama (konsekvent feilstavet med dobbel r). I et medfølgende brev gratulerer Obama den gambiske diktatoren for hans hengivenhet, bestemthet og utholdenhet for å utvikle Gambia og bidra til fremskritt for hele menneskeheten.

Prisene Jammeh mottok fra Obama er «President’s Volunteer Call to Service Award» og «Platinum Award 2009». De to andre utmerkelsene diktatoren ble beæret med er «Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska, USA» fra guvernøren i Nebraska og en æresbachelorgrad fra Nord-Tysklands trykker- og forleggerlaug.

Diktatornytt er ikke i tvil om at Jammeh fortjener hver eneste pris han måtte få, men nå viser deg seg at de fire utmerkelsene, til alles store overraskelse, ikke er ekte. Talsmenn for Obama avviser at den gambiske diktatoren har fått noen priser fra Det hvite hus.

Den eneste prisen som faktisk eksisterer, er «Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska, USA», noe som er ganske pussig, ettersom Nebraska ikke har kystlinje. Prisen blir gitt til innbyggere i Nebraska som på en eller annen måte har utmerket seg. Talsmenn for guvernøren i Nebraska benekter derimot at Jammeh skal ha fått den ærerike admiraltittelen.