jump to navigation

Diktatorsønn hedret av pappa 22.09.18

Posted by diktatornytt in Emomali Rahmon.
Tags: , ,
add a comment

Rustam Emomali fikk Gullkronen for sin innsats som borgermester i Tadsjikistans hovedstad.

Far og sønn.

Eplet faller ikke langt fra stammen. I likhet med sin far, er Rustam Emomali et eksepsjonelt politisk talent. Faren er ingen ringere enn Emomali Rahmon, som har sittet ved makten i Tadsjikistan siden 1992.

I 2017 ble Rustam borgermester i hovedstaden Dushanbe. Der har han gjort en så imponerende innsats at hans far nylig tildelte ham Gullkronen, en av de mest prestisjetunge ordenene i Tadsjikisten. Rustam fikk Gullkronen for «sitt ærlige arbeid og fremgang».

Rustam har tidligere vært sjef for landets antikorrupsjonsbyrå. Han har også ledet kampen mot smugling i landets tollvesen.

Diktatorsønnen er ikke bare et politisk talent. Han var med på å starte fotballklubben Istiklol, der han også spilte spiss i en periode. Klubben vant en rekke mesterskap under Rustams ledelse.

Diktatornytt gratulerer den flinke borgermesteren med utmerkelsen, og ser frem til å en dag se han ta over som president etter sin far.

Diktator deler ut demokratimedalje 20.02.18

Posted by diktatornytt in Emomali Rahmon.
Tags: , , ,
add a comment

Tadsjikistans president opprettet en demokratipris.

Har medalje, gir medalje.

Diktatorer blir ofte urettmessig beskyldt for å være udemokratiske, til tross for at de stort sett vinner valg med marginer andre statsledere bare kan drømme om. At diktaturer er demokratiske kommer også tydelig frem i en del navn, som for eksempel Folkerepublikken Kina, Den demokratiske republikken Kongo og Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Tadsjikistans president Emomali Rahmon har bestemt seg for at han skal bli en forkjemper for demokratiet. Derfor har han opprettet en egen demokratipris. Vinnerne belønnes med heder, ære, penger og en gullmedalje med bilde presidenten selv.

Det var presidenten selv som beordret å opprette prisen, som har fått det treffende navnet «Emomali Rahmon – Nasjonens leder»-prisen og skal deles ut hvert tredje år «for en spesiell innsats for utvikling av demokrati».

Både innbyggere i Tadsjikistan, utlendinger og statsløse som har arbeidet for demokratiets utvikling kan få prisen. Vinneren får 125 000 somoni, som tilsvarer 110 000 kroner.

Ingen vil motta prisen i år, men Diktatornytt ønsker den nye demokratiprisen velkommen, og ser frem til å gratulere den første vinneren når den tid kommer.

Kadyrov får pris for snillhet 06.06.14

Posted by diktatornytt in Kadyrov.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Tsjetsjenias president hedres for sin godhet.

Kadyrov med kattAt Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov er en kjernekar, er sikkert ikke en nyhet for Diktatornytts lesere. Bare spør de mange filmstjernene og popartistene som har opplevd den tsjetsjenske lederens grenseløse gjestfrihet.

Nå blir Kadyrov påkjønnet for sin godhet. Diktatoren har blitt tildelt utmerkelsen Medlidenhetsordenen av den russiske stiftelsen Nasjonalt offentlig anerkjennelsesfond for sin «godhet og medmenneskelighet», for sin «høye moralske standard» og for sin støtte «til barn, krigsveteraner og enker etter falne forsvarere av fedrelandet».

En leder av Kadyrovs kaliber har naturligvis en rekke andre utmerkelser å vise til. Fra før har presidenten mottatt prisene Helt av Den russiske federasjonen og Tapperhetsordenen.

Diktatornytt gratulerer Kadyrov med ordenen.