jump to navigation

Diktatorens tolv bud 08.10.14

Posted by diktatornytt in Prayuth Chan-ocha.
Tags: , , , , ,
add a comment

Lederen av Thailands militærjunta har innført tolv kjerneverdier som vil føre til fred og lykke i landet.

Verdifull: General Prayuth Chan-ocha.

Verdifull: General Prayuth Chan-ocha øser av sin visdom.

Hva skal man med lovgivende forsamlinger og komiteer som skriver konstitusjoner? Diktatorer flest vet at det er mye bedre å øse av sin egen visdom og formulere vage prinsipper og leveregler enn å kaste bort ressurser på et rigid og potensielt obstarnasig rettsvesen.

En heldig bieffekt av dette er at ingen nøyaktig vet hvor grensen mellom det aksepterte og forbudte går, og alle går på nåler for å holde seg innenfor. Uklare regler gjør også at hvem som helst til enhver tid kan beskyldes for å ha brutt dem. Skulle det finnes uønskede elementer i samfunnet, noe det dessverre ofte gjør, vil man alltid ha et påskudd til å fjerne dem fra offentligheten, permanent eller midlertidig.

Hvis alle følger Prayuths bud blir det fred i landet.

Hvis alle følger Prayuths bud blir det fred i landet.

Dette har åpenbart verdens nyeste diktator, Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha, forstått. I sommer offentliggjorde han tolv kjerneverdier alle thailendere må leve etter. For å være sikker på at den oppvoksende generasjonen lærer seg verdiene, må alle studenter i Thailand studere budene og resitere dem hver dag, enten ved flaggheising om morgenen eller i klasserommet.

Noe av de fine med diktatorens verdier, er at de passer alle religioner.

«Jeg vil at enhver thailandsk bror eller søster skal bruke mine tolv verdier til å styre livene sine. De tolv verdiene er kompatible med prinsippene til alle religioner, enten det er buddhisme, islam, kristendom, hinudisme eller sikhisme,» uttalte statsministeren i en TV-overført tale 3. oktober.

Diktatoren la til at landet vil oppleve fred og lykke dersom alle strengt lever etter hans tolv verdier.

Her er budene, slik general Prayuth la dem frem i en tale i juli:

1. Opprettholde nasjonen, religionene og monarkiet, som er nøkkelinstitusjonen.
2. Være ærlig, oppofrende og tålmodig, med en positiv holdning til offentlighetens beste.
3. Være takknemlig overfor foreldre, foresatte og lærere.
4. Søke kunnskap og utdanning, direkte og indirekte.
5. Verdsette de dyrebare thailandske tradisjonene.
6. Opprettholde moral, integritet, vise godvilje, i tillegg til å være generøs og gavmild.
7. Forstå de sanne demokratiske idealer med hans majestet kongen som statsoverhode.
8. Opprettholde disiplin, respektere loven og de eldre.
9. Bevisst utføre gode handlinger i tråd med hans majestet kongens uttalelser.
10. Praktisere hans majestet kongens tilstrekkelighetsøkonomi. Spare penger til trangere tider.
11. Opprettholde fysisk og mental helse, og ikke gi etter for begjærets mørke krefter. Føle skam og skyld etter religiøse synder.
12. Sette offentlige og nasjonale interesser foran sine egne interesser.

Siden ikke alle har like lett for å lære, har utdanningsdepartementet i Thailand skrevet et dikt, som skal gjøre det lettere for elever å huske budene. Her er en engelsk versjon av diktet:

One, love the Nation, Religion, Monarchy
Two, honesty, sacrifice, endurance
Three, gratitude to your parents with all your hearts
Four, strive to learn and be diligent in studies
Five, preserve the national culture   
Six, do not lack in morality and religion
Seven, learn about sovereignty of the people
Eight, maintain discipline and Thai law
Nine, practice the Royal Teaching
Ten, you can live on Self-Sufficiency 
Eleven, be strong in body and mind
And twelve, think of the greater good

Utdanningsdepartementet jobber også med å komponere en sang baserte på verdiene til statsministeren.

«Vi lager en sang til skolene. Men hvis den blir populær, kan andre også lære seg den,» sier Kamol Rodklai, generalsekretær i Grunnskolekommisjonen.

Ifølge Kamol kan sangen også brukes til aerobicøvelser og teaterforestillinger. Vi gleder oss som unger til urfremføringen!

Lukasjenko kritiserer forbrukersamfunnet 20.06.14

Posted by diktatornytt in Lukasjenko.
Tags: , , ,
add a comment

Hviterusslands president forsvarer tradisjonelle verdier. Kanskje er det derfor han gjeninnfører føydalsamfunnet.

Aleksandr Lukasjenko vil stoppe fraflytting fra landsbygda ved å innføre føydalisme.

Aleksandr Lukasjenko vil stoppe fraflytting fra landsbygda ved å innføre føydalisme.

Det moralske forfallet i demokratiske land er godt kjent. Men også enkelte diktaturer er truet av at tradisjonelle samfunnsstrukturer forvitrer. Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko advarte nylig mot forbrukersamfunnet og oppløsningen av kristne verdier.

«Golbalisering har både positive og negative konsekvenser. Mange vestlige land opplever moralsk forfall i samfunnet, vraking av kristne moralske prinipper og ødeleggelse av tradisjonelle familiestrukturer,» sa han under et ortodoks forum i Minsk tidligere i juni.

«Forbrukerkultusen og jaget etter nytelse er relle trusler, som forårsaker spirituelt forfall og defekt transformering av nasjoner,» la diktatoren til.

Også Hviterussland blir rammet av hva presidenten kaller moralske deformasjoner. Ifølge Lukasjenko er løsningen er å «styrke moralen og spiritualiteten».

Diktatornytt regner med at et æresmedlemskap i Fremtiden i våre hender er like om hjørnet. At diktatoren selv lever et luksusliv, er naturligvis ikke relevant. En diktator må alltid kunne unne seg litt mer enn sine undersåtter.

Ifølge nettstedet Belarusski Partizan har Lukasjenko ti luksuseiendommer forskjellige steder i Hviterussland. Når han reiser, har han en Maybach limousin og et Boeing 767 privatfly (som han kjøpte av sin turkmenske diktatorkollega Gurbanguly Berdymukhamedov) til disposisjon.

I 2002 brukte Lukasjenko 200 000 euro på en ferie i de østerriske alper, angivelig betalt med aksjer i et telekomfirma og hviterussiske fabrikker.

Gjeninnfører livegenskap

Diktatornytt antar at det er for å motvirke moralsk forfall og oppløsningen av tradisjonelle verdier at Lukasjenko vil gjeninnføre føydalsamfunnet. I mai fortalte presidenten at han ville undertegne et dekret, som vil gjøre det forbudt for arbeidere på kollektivlandbruk å skifte jobb eller å flytte til byer uten tillatelse.

«I går fikk jeg et dekret om, la meg være ærlig, føydalisme,» uttalte Lukasjenko.

Fraflytting fra landsbygda til urbane strøk er et stort problem, ifølge hviterussiske myndigheter. Heldigvis har presidenten funnet en løsning som er til det beste for alle parter. Og Lukasjenko vet hva han snakker om. Han var selv leder for en kollektivfarm før han ble politiker.